كل عناوين نوشته هاي نيلوفر دلشکسته

نيلوفر دلشکسته
[ شناسنامه ]
گريه ...... پنج شنبه 93/7/3
... ...... سه شنبه 93/3/27
گاهي... ...... سه شنبه 92/10/3
حرف هايي دارم ...... سه شنبه 92/10/3
... ...... سه شنبه 92/10/3
اينجا ...... سه شنبه 92/10/3
درد من... ...... سه شنبه 92/10/3
انسان ها ...... سه شنبه 92/10/3
خاص ...... سه شنبه 92/10/3
... ...... شنبه 92/9/9
لعنت به اين آدما... ...... يكشنبه 92/8/19
  ==>   ليست آرشيو شده ها