كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) نيلوفر دلشکسته

نيلوفر دلشکسته
[ شناسنامه ]
خاص... ...... چهارشنبه 92/8/1
بهشت... ...... چهارشنبه 92/8/1
لعنتي... ...... چهارشنبه 92/8/1
بن بست... ...... چهارشنبه 92/8/1
نفرت ...... چهارشنبه 92/7/10
... ...... چهارشنبه 92/7/10
مهم نيست ...... چهارشنبه 92/7/10
نگاه کن ...... چهارشنبه 92/7/10
لعنتي ...... چهارشنبه 92/7/10
شك كرده بودم ...... سه شنبه 92/6/26
دلگيرم ...... سه شنبه 92/6/26
:( ...... سه شنبه 92/6/26
خــــدايا ...... سه شنبه 92/6/26
سخته.... ...... جمعه 92/6/15
... ...... جمعه 92/6/15
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها