سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خط خطی های یک دخترروانی...

رفتم تابیش ازاین خاطرات صورتی باتوبودنم خاکستری نشه...

گریه

 

گریه شاید زبان ضعف باشد

 

شاید خیلی کودکانه

 

شاید بی غرور ............

 

اما هر وقت گونه هایم خیس می شود

 

میفهممم ................

 

نه ضعیفم !!! نه یک کودکم !!!

 

بلکه پــــــــــــــر از احســـــــــــاســـــــــم ...........!!!!
پنج شنبه 93/7/3 1:12 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر