سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خط خطی های یک دخترروانی...

رفتم تابیش ازاین خاطرات صورتی باتوبودنم خاکستری نشه...

...

بی تفــــ ــ ــــ ـــــــاوت نیستم!!

»»فقط...

دیگر کسی برایم متفـــــ ـ ــــــاوت نیست!!

 سه شنبه 93/3/27 4:30 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر