سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خط خطی های یک دخترروانی...

رفتم تابیش ازاین خاطرات صورتی باتوبودنم خاکستری نشه...

اینجا

اینجـــا هـَوا اَبــرے نیـست

اَما پـُر اَز دود اَست

اینجـــا ?? ? ``? بارا?? ،`` ?? نمے آیـَد

اَما اَش? ها قطـــع نمے شَود

اینجـــا مــردُم وَقت نَدارنـد بـَراے همــ

اَما بے وَقفـہ مے میــــرَنـد

اینجـــا تا بـہ ?َسے سَلامــ ن?ُنے

بـہ تـو سَلام نمے ?ُند...

چـہ سَخت دلــتَنگم...


سه شنبه 92/10/3 7:28 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر