سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خط خطی های یک دخترروانی...

رفتم تابیش ازاین خاطرات صورتی باتوبودنم خاکستری نشه...

درد من...

درد من چشـــمانی بود که

به من اشــــــک هدیه میکرد

و به دیگران چشمک

سه شنبه 92/10/3 7:27 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر